за нас услуги партньори контакти

 
инструменти за       
струговане  >>
инсрументи за отрязване и       
обработка на канали  >>
инструменти за       
нарязване на резба  >>
инструменти за       
тежко струговане  >>
инструменти за       
фрезоване  >>
инструменти за       
обработка на отвори  >>
минни и строителни       
инструменти  >>
специални       
инструменти  >>
технологична       
екипировка  >>

Услуги

Консултации
Натрупаният опит през годините и преките ни наблюдения върху производствения процес ни позволяват да предложим на своите клиенти адекватни решения за техни специфични проблеми. Технокорп ЕООД предоставя компетентни консултации за металорежещи инструменти и технлогична екипировка, както и за технологията на конкретната обработка.

Тестове
За нови клиенти и когато имаме нови продукти предоставяме мостри за тестове. Държим на тестовете да присъства представител на Технокорп ЕООД, тъй като познаваме най-добре предлагания продука, имаме представа в какви ситуации как се държи и бихме могли на място да преценим какво точно да се направи, за да бъде нашият продукт пълноценен и да запази високото ниво на надеждност и издържливост.

Специални инструменти
Притежаваме know how и капацитет да разработваме специални инструменти по задание на клиент, съобразени с неговите цели и конкретни обстоятелства. Много често специално разработеният инструмент редуцира ресурса, небходим за производствения процес напред във времето, и прави първоначалната инвестиция оправдана.

CVD и PVD покритие
CVD и PVD са специални технологии за покритие на готови метални детайли на клиента. Като резултат се повлияват различни характеристики - износоустойчивост, защита от корозия, устойчивост на високи температури, стабилност на параметрите при експлоатация, нисък коефициент на триене и редуциране на сцеплението при работа.
В зависимост от материала и условията на експлоатация се избира CVD или PVD покритие. За по-подробна информация вижте допълнителните материали или се обърнете към нас.